حساب کاربری

خانه / آهنگ ها / / پلی لیست / کیهان کلهر منتخب ( برخی آثار استاد کلهر )

15 Brooklyn Rider Silent City

پلی لیست

0:00

 • 15 Brooklyn Rider Silent City

  15 Brooklyn Rider Silent City

  پلی لیست

 • 14 Ey Asheghan

  14 Ey Asheghan

  پلی لیست

 • 13 Xidire Min

  13 Xidire Min

  پلی لیست

 • 12 Razo Niyaz Ba Aseman (Ft Ali-Bahrami Fard)

  12 Razo Niyaz Ba Aseman (Ft Ali-Bahrami Fard)

  پلی لیست

 • 11 Avaze Dashti Sonati Irani

  11 Avaze Dashti Sonati Irani

  پلی لیست

 • 10 Baad (Part 4)

  10 Baad (Part 4)

  پلی لیست

 • 09 Baad (Part 3)

  09 Baad (Part 3)

  پلی لیست

 • Kare Amal (Motrebe Del) [Bi To Be Sar 08

  Kare Amal (Motrebe Del) [Bi To Be Sar 08

  پلی لیست

 • 07 Donavaziye Kamancheh Va Tombak

  07 Donavaziye Kamancheh Va Tombak

  پلی لیست

 • 06 Brooklyn Rider Parvaz

  06 Brooklyn Rider Parvaz

  پلی لیست

 • 05 Ghoroob 2 Paeiz

  05 Ghoroob 2 Paeiz

  پلی لیست

 • 04 Nokteh ha (Ft Madjid Khaladj)

  04 Nokteh ha (Ft Madjid Khaladj)

  پلی لیست

 • 03 Veneration 444Hz 3D Binaural

  03 Veneration 444Hz 3D Binaural

  پلی لیست

 • 02 Koja Hasti (Ft Ali Bahrami Fard)

  02 Koja Hasti (Ft Ali Bahrami Fard)

  پلی لیست

 • 01 Khatoon (Ft-Banan)

  01 Khatoon (Ft-Banan)

  پلی لیست

کیهان کلهر منتخب ( برخی آثار استاد کلهر )

79 بازدید

کیهان کلهر منتخب ( برخی آثار استاد کلهر )

متن آلبوم منتخب از کیهان کلهر
MontaKhab Album Shad Ehsasi

ای عاشقان ، ای عاشقان ، من از کجا ، عشق از کجا

ای بیدلان ، ای بیدلان ، من از کجا ، عشق از کجا

گشتم خریدار غمت ، حیران به بازار غمت

جان داده در کار غمت ، من از کجا ، عشق از کجا

ای مطربان ، ای مطربان ، بر دف زنید احوال من

من بیدلم ، من بیدلم ، من از کجا ، عشق از کجا

عشق آمده است از آسمان ، تاخود بسوزد بد گمان

عشق ست بلای ناگهان ، من از کجا ، عشق از کجا

متن آلبوم منتخب کیهان کلهر
با من صنما دل دل،دل
یک دله کن با من صنما
دل دل،دل یک دله کن
دل دل،دل یک دله کن
گر سر ننهم آنگه آنگه گله کن
گر سر ننهم آنگه آنگه گله کن
با من صنما دل دل،دل
یک دله کن با من صنما
دل دل،دل یک دله کن
دل دل،دل یک دله کن
گر سر ننهم آنگه آنگه گله کن
مجنون شده ام، مجنون شده ام
از بهر خدا
مجنون شده ام، مجنون شده ام
از بهر خدا
زان زلف خوشت جان،یک سلسله کن
با من صنما دل دل،دل
یک دله کن گر سر ننهم
آنگه آنگه گله کن
مجنون شده ام، مجنون شده ام
از بهر خدا
مجنون شده ام، مجنون شده ام
از بهر خدا
زان زلف خوشت جان،یک سلسله کن
ای مطرب دل زان نغمه ی خوش
زان نغمه ی خوش ای مطرب دل
زان نغمه ی خوش زان نغمه ی خوش
این مغز مرا پر مشغله کن
پر مشغله کن ای مطرب دل
زان نغمه ی خوش زان نغمه ی خوش
این مغز مرا پر مشغله کن
پر مشغله کن
سی پاره به کف در چله شدی
سی پاره به کف در چله شدی
سی پاره منم ترک چله کن
سی پاره به کف در چله شدی
سی پاره به کف در چله شدی
سی پاره منم ترک چله کن
ای مطرب دل زان نغمه ی خوش
زان نغمه ی خوش این مغز مرا
پر مشغله کن پر مشغله کن
ای موسی جان چوپان شده ای
ای موسی جان چوپان شده ای
بر تور و بر آ ترک گله کن
ای موسی جان چوپان شده ای
ای موسی جان چوپان شده ای
بر تور و بر آ ترک گله کن
ای مطرب دل زان نغمه ی خوش
زان نغمه ی خوش این مغز مرا
پر مشغله کن پر مشغله کن
با من صنما دل دل،دل
یک دله کن گر سر ننهم
آنگه،آنگه گله کن
مجنون شده ام، مجنون شده ام
از بهر خدا
مجنون شده ام، مجنون شده ام
از بهر خدا زان زلف خوشت
جان،یک سلسله کن
با من صنما یک دله کن
گر سر ننهم آنگه،آنگه گله کن
گر سر ننهم آنگه گله کن
مجنون شده ام، مجنون شده ام
از بهر خدا زان زلف خوشت
جان،یک سلسله کن زان زلف خوشت
یک سلسله کن ای مطرب دل
زان نغمه ی خوش این مغز مرا
پر مشغله کن پر مشغله کن

هنرمندان

پلی لیست

پلی لیست

جزئیاتی از این هنرمند یافت نشد!

نظرات کیهان کلهر منتخب ( برخی آثار استاد کلهر ) ( بدون نظر )

[[ description.length ]] / 500
[[ comment.sender ]]

[[ comment.description ]]

[[ form.description.length ]] / 500
[[ reply.sender ]] (در پاسخ به [[comment.sender]])

[[ reply.description ]]


صفحه [[currentPage]] - نمایش [[comments.length]] از [[count]]
نظر ثبت نشده است! شما اولین باشید.