MP3s

Kasra ZahediRangin Kamoon

Kasra Zahedi Shakhe Gol

Kasra Zahdedi Salamat Kardam

Kasra Zahedi Darya Sho

Kasra Zahedi Zabanam Lal