دانلود آهنگ جدید فرزاد فرخ چشم آهو

دانلود آهنگ جدید فرزاد فرخ چشم آهو


دانلود آهنگ جدید فرزاد فرخ چشم آهو

متن آهنگ فرزاد فرخ چشم آهو تا دیدم تو را عشق در دل شد آواردل بستم این دیوانه را هی مده آزارچه کردی آتش به پا کردیهر جا نشستی با این گرمی بازار*** ای پری روی من سیه ابروی منعشق دلخواه منی چشم آهوی منای پری روی من سیه ابروی منعشق دلخواه منی چشم آهوی ..