پرواز همای باز چه خورده ای بگو

پرواز همای باز چه خورده ای بگو


پرواز همای باز چه خورده ای بگو

دانلود با کیفیت 128 دانلود با کیفیت 320 دانلود با کیفیت 128 متن آهنگ ( متن ترانه ) باز چه خورده ای بگو پرواز همایهی کجو راست میروی باز چه خورده‌ ای بگو , هی کجو راست میروی باز چه خورده‌ ای بگومستو خراب میروی خانه به خانه کو به کو , مستو خراب میروی ..