ریکادو یادش بخیر

ریکادو یادش بخیر


ریکادو یادش بخیر

متن آهنگ یادش بخیر از ریکادوRicado Yadesh Bekheyrیادش بخیر و اگه بود و فلان کاش و پاشو ولش کندور از همه فکرای منفی و بد پاشو یه امشبو عشق کنآتیش روشن کن تا گرمای تو دوباره منو خواب بکنهوایسا تو روی دنیا امشب هر چی قده حساب بی حساب بکنهبیخیال هر چی غمه امشب باید ..