دانلود ریمیکس آهنگ محمد علیزاده جز تو

دانلود ریمیکس آهنگ محمد علیزاده جز تو


دانلود ریمیکس آهنگ محمد علیزاده جز تو

ریمیکس محمد علیزاده جز تومتن آهنگ محمد علیزاده جز توجز تو کی میتونه عزیز من باشهکی میتونه تو قلب من جا شهمگه میشه مثل تو پیدا شههمه چیزم وای عزیزم جز منکی واسه دیدن تو حریصهاسم تو رو قلبش مینویسهگونه هاش از ندیدنت خیسههمه چیزم وای عزیزمتو نباشی بیقرارمبد میبینم بد میارمبیتو من حس ندارمسر ..