دانلود ریمیکس دیجی مای ریمیکس پاپ میفا

دانلود ریمیکس دیجی مای ریمیکس پاپ میفا


دانلود ریمیکس دیجی مای ریمیکس پاپ میفا

متن ریمیکس مای به سرم زده بکنم از تو بزنم زیر هر چی که هستو نمیخوام جلو راه تو سد شم بیخیال بذار آدم بد شم منم مثله تو سرد و مریضم بردار عکساتو از رویه میزم تو گوش ام نگو عزیزم به سرم زده بکنم از تو بیخیاله اون چشمای مستو تو بیفتی نمیتونی ..