ریمیکس جدید دیجی آراد تنگه دلم ( مهریار)

ریمیکس جدید دیجی آراد تنگه دلم ( مهریار)


ریمیکس جدید دیجی آراد تنگه دلم ( مهریار)

متن ریمیکس تنگه دلم دیجی آراد میگردم دنبالت لا به لای قصه ها گشتم نبود نگرد نیست کسی مثل ما تو بیا قانعم کن پریدن کار من نیست و تو بالم شو بیا تو راهم خب بیا شاید یه انقلابی تو حالم شد بیا بریز شهرو بهم هرچی که شد باهات هستم ببین چقدر تنگه ..