مینی ریمیکس بندری دیجی علیرضا ( نوستالژی)

مینی ریمیکس بندری دیجی علیرضا ( نوستالژی)


مینی ریمیکس بندری دیجی علیرضا ( نوستالژی)

متن مینی ریمیکس بندری هیرا نه شراب بهشتی که قطره های بارون به من تشنه بهتر مثل زلال کارون تو تابستون کارون چون زنی دل فریبه شماها رو می کشونه سوی وصال کارون هنگام شنا مثل یه دست و پاچلفتی تو باب مسیر دهن کوسه نیفتی به هنگام شنا مثل یه دست و پاچلفتی تو ..