روزبه نعمت الهی گل یاس

روزبه نعمت الهی گل یاس


روزبه نعمت الهی گل یاس

متن آهنگ گل یاس از روزبه نعمت الهیRoozbeh Nematollahi Gole Yasمی چرخه چرخ زمان ، می گرده گرد جهاناما دیگه تو نمی آییچشمام می مونه به راه ، عمرم می گرده تباهاما دیگه تو نمی آییکه بلنده این جدایی ، پر درده این جداییمی چرخه چرخ زمان ، می گرده گرد جهاناما دیگه تو نمی ..