رضا صادقی انتقام گریه ها

رضا صادقی انتقام گریه ها


رضا صادقی انتقام گریه ها

متن آهنگ انتقام گریه ها به اسم رضا صادقی Reza Sadeghi Enteghame Geryeha تو اتاقت گریه کردی تو خیابون آسمون ابری شد بارون زداول سال پرده هارو تا کشیدی تو روز روشن باز شب اومدوقتی چشماتو میبندی زیبای دنیا کم میشهتو موهاتو چیدی انگار خنده هام خشکیدن از ریشه************ آروم آروم داری از دست میری ..

رضا صادقی و نوید حکیمی رسم دنیا

رضا صادقی و نوید حکیمی رسم دنیا


رضا صادقی و نوید حکیمی رسم دنیا

رضا صادقی رسم دنیا متن آهنگ رسم دنیا به اسم رضا صادقیReza Sadeghi Fada Saret ( Mehdi Markazi ) رسم دنیا بدجوری عوض شده تو داری به سیم آخر میزنیتو که پشت به پشت من جنگیدی دیگه از پشت چرا خنجر میزنیرسم دنیا بدجوری عوض شده گریه هام نشونه ی خوبی نیستاینکه میخوای از نو ..

رضا صادقی فرض محال

رضا صادقی فرض محال


رضا صادقی فرض محال

  متن آهنگ فرض محال به اسم رضا صادقیReza Sadeghi Farze Mahal یه فرض محاله بری از خیالمنباشی تو فالم کی جاتو بگیرهیا تنهام بزاری بهونه بیاری که دوسم نداری کی واست بمیرهنمیگیره جاتو کسی توی قلبمنمیره خیالت یه لحظه نه اصلاقبل نبودت بگیر جونو از منکه قلب ما دو تا به همدیگه وصلنبری کم ..