رضا بهرام شب های بعد از تو ( اجرای زنده )

رضا بهرام شب های بعد از تو ( اجرای زنده )


رضا بهرام شب های بعد از تو ( اجرای زنده )

متن آهنگ شبهای بعد از تو از رضا بهرام ( اجرای زنده ) لعنت به شبهای بعد از تو به دردی که ماند از تو به دادم نمیرسیرفتی آواره شد خانه ماندم غریبانه لعنت به بی کسی قلبه من این چنین آسان نمیلرزیدعشقت اما به غمهایش نمی ارزیددنیا را بردی همراهت به نابودیدنیا غم شد ..

رضا بهرام لیلا

رضا بهرام لیلا


رضا بهرام لیلا

  متن آهنگ لیلا از رضا بهرامReza Bahram Leilaمردم ز دردش دردا نیامد ماندم به راهش اما نیامدنیلوفری مرد بودا نیامد از رفتگان او تنها نیامدمجنون دل من لیلا نیامد از ما جدا شد با ما نیامدسودت زیان شد سودا نیامدمتن آهنگ لیلا رضا بهرامدر من امید گل مرد و گم شد بختم به خواری ..

دانلود آهنگ جدید رضا بهرام آتشی در سینه

دانلود آهنگ جدید رضا بهرام آتشی در سینه


دانلود آهنگ جدید رضا بهرام آتشی در سینه

متن آهنگ آتشی در سینه از رضا بهرامReza Bahram دانلود آهنگ جدید رضا بهرام آتشی در سینهآتشی در سینه دارم جاودانی جاودانی عمر من مرگیست نامش زندگانی آتشی در سینه دارم جاودانی جاودانی آتشی در سینه دارم جاودانیرضا بهرام آتشی در سینه دارم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. رضا هلاورجانی با نام هنری رضا بهرام، سال ۱۳۸۹ در رشته مدیریت ..