رسول پریوش تباه

رسول پریوش تباه


رسول پریوش تباه

متن آهنگ تباه از رسول پریوش خداوندا چرا آواره گشتم*با رفیقان چرا بیگانه گشتم.گناه من چه بود که خود ندانم*من غریبم ای خدا غمگین میخونم*(عمرم تباهِ ؛روزم سیاهِ**ای خدایا را بختم در خوابِ**))ای خدایا جوانیم تباه شد *خوشی از روزگار من جدا شد*من شدم همچو فرهادِ زمانه*من ندارم ز شیرینم نشانه*((عمرم تباهِ روزم سیاهِ*ای خدایا ..

رسول پریوش باران

رسول پریوش باران


رسول پریوش باران

متن آهنگ باران از رسول پریوش ببار ای آسمان باران تو امشبببار ای آسمان باران تو امشبدلت همچون دلم گریانه امشبدلم از غصه چون مجنونه بی کسمیونه کوچه سرگردانه امشبمیونه کوچه سرگردانه امشب متن آهنگ باران رسول پریوشچو مجنونی شدم بی یارو همدمغریبم چاره ای نداره دردمخداوندا خودت دردم دوا کنغمو از من ، منو ..