دانلود آهنگ جدید راوی پیله

دانلود آهنگ جدید راوی پیله


دانلود آهنگ جدید راوی پیله

متن آهنگ راوی پیله قلب تو بردن آدما این بارانگاری مُردن چشمای بیدار کسی نرسید به داد قلبتکسی نخواستت تکیه ا ت شد دیوار رفتن که رفتن یادشون هم نیسکه دوتا چشمات چند بار شدن خیس از این بی مهری دلت لرزیداز همه ی شهر جفت چشات ترسید تو باید پروانه شی پیله تو بشکافیاینا ..