دانلود ریمیکس جدید دیجی علی وقتی به تو فکر میکنم ( امین حبیبی )

دانلود ریمیکس جدید دیجی علی وقتی به تو فکر میکنم ( امین حبیبی )


دانلود ریمیکس جدید دیجی علی وقتی به تو فکر میکنم ( امین حبیبی )

متن ریمیکس وقتی به تو فکر میکنم امین حبیبی دیجی علیوقتی به تو فکر میکنم خاطره هام زنده میشهاز جا دلم کنده میشه دوباره شرمنده میشهشرمنده میشه پیش من که بت بگه دوست دارهبگه فقط تورو داره بازم داره کم میارهروش نمیشه آخه خودش میدونه درد من چیهمیدونه بین ما دوتا جدایی تقصیره کیهمیدونه دوباره ..