امیر خوشاوی مسافر ( دکلمه)

امیر خوشاوی مسافر ( دکلمه)


امیر خوشاوی مسافر ( دکلمه)

متن دکلمه مسافر از امیر خوشاوی Amir Khoshavi Mosafer امیر خوشاوی مسافرپاییز در راه استوَ منسر از پا نمی‌شِناسماز راه که برسداتراق که بکند و کوله‌بارِ زرد-نارنجی-قرمزش را زمین بی‌اندازددوباره شاعر خواهم شددوباره پوستِ چنارهایِ خیس را بو خواهم کرددوباره در کوچه‌باغ‌هایِ پیرِ کسالتکلاغ‌هایِ منفردِ انزوا را نظاره‌گر خواهم‌ شدوَ “فروغ” را به بَر خواهم ..