دانلود آهنگ جدید محسن احسنی جان من

دانلود آهنگ جدید محسن احسنی جان من


دانلود آهنگ جدید محسن احسنی جان من

متن آهنگ جان من محسن احسنی یک جان دارم آن هم بستان و برو این دل را گرفتی آن هم بردارو برو این تن بی تو عذاب است و بس خانه بی تو قفس ای روح و جان من عشقم دل دار من بی تو من جان دهم ای یارو کار من متن آهنگ جان ..