دانلود آهنگ جدید وحید امینی جان جانم تویی

دانلود آهنگ جدید وحید امینی جان جانم تویی


دانلود آهنگ جدید وحید امینی جان جانم تویی

متن آهنگ وحید امینی جان جانم تویی ماه زیبا نظره تازه به ما کن دل ما بردیدل که بردی و ربودی و دگر باز نیاوردی نازنینا به من عاشق دیوانه نگو بس کنفکری آخر تو به حال من درمانده ی بیکس کن جانی و جهانی و جهان جذب جمال توستباز این دل دلداده و دل ..