دانلود آهنگ جدید آلتی و امید تو کجایی

دانلود آهنگ جدید آلتی و امید تو کجایی


دانلود آهنگ جدید آلتی و امید تو کجایی

56321آلتی و امید تو کجایی متن آهنگ آلتی و امید تو کجایی چرا نمیخوای پیشه من باشی مگه لیاقته من چقدر کمه چرا نمیخوای ماله من باشی چرا مگه من چه مرگمه من هنوز همون روانیم ک واست توهر کاری میکرد هرچی میگفتی میگفت باشه واسه تو هر جایی میرفت من الا یه جوریم که ..