محسن احسنی خطا

محسن احسنی خطا


محسن احسنی خطا

  متن آهنگ خطا محسن احسنیMohsn Ahsani khata کرده ام من خطا تو دمی کن عطادردم و درمانی جان من جانانیخسته ام از زمان ای جهان جان جانگم شدم پیدا کن بندات احیا کنصدایم فریادم تو بکن آزادمعاشقان را توی قبله و جان تویجان توی دربه در گشته امگم شده خسته ام این دلم بی ..

دانلود آهنگ جدید سینان صالح بو آکشام اولوروم

دانلود آهنگ جدید سینان صالح بو آکشام اولوروم


دانلود آهنگ جدید سینان صالح بو آکشام اولوروم

متن آهنگ بوآکشام اولوروم سینان صالح ..من امشب خواهم مرد !چه كسی مانع من خواهد شد؟ من بشی متن آهنگ بوآکشام اولوروم سینان صالح !حتي تو هم نميتوانی مانع !همانطور كه ستاره ها نميتوانند !مانند افتادن از پرتگاه؛ از چشمانت خواهم افتاد !چشمانت هم نميتوانند جلوی من را بگيرند …در خوابهايت فرياد ميزنم !كابوس تو ..

دانلود آهنگ جدید محمد رحیملو عاشقینم

دانلود آهنگ جدید محمد رحیملو عاشقینم


دانلود آهنگ جدید محمد رحیملو عاشقینم

متن آهنگ محمد رحیملو عاشقینم گلسن گلنده گله بنزرجهان آی گوزلری جیران مارالیم عشقه مثال هر دیقه ساعاتیم دم ایمانیم زمان آی سوگی نشانم سنسن روح و روانیم جسمیمده کی جانیم عشقیم پناهیم آی عشقیم پناهیم متن آهنگ محمد رحیملو عاشقینم من عاشقینم عاشق عذابی سور هر آن دیوانه کیمین یولارا گوزلر تیکر هر آن ..