دانلود آهنگ جدید مهدی کریدور به نام ایران

دانلود آهنگ جدید مهدی کریدور به نام ایران


دانلود آهنگ جدید مهدی کریدور به نام ایران

متن آهنگ به نام ایران مهدی کریدور بنام حافظ بنام سعدی بنام خونه ریخته شده کف تختی بنام رد دادن ازبی پولی ۱پدر بنام اقتصاد ظعیف سگ پدر بنام اون کسی ک آرزوهاشو خاک کرد اسبابش توی کوچست روی کولش اون بازکرد بنام قلبی ک باسیانورانباشته منم میخونم مثل پسرمش قاسم ب یاد ظلع کشورو ..