دانلود آهنگ جدید محمد رحیملو عاشقینم

دانلود آهنگ جدید محمد رحیملو عاشقینم


دانلود آهنگ جدید محمد رحیملو عاشقینم

متن آهنگ محمد رحیملو عاشقینم گلسن گلنده گله بنزرجهان آی گوزلری جیران مارالیم عشقه مثال هر دیقه ساعاتیم دم ایمانیم زمان آی سوگی نشانم سنسن روح و روانیم جسمیمده کی جانیم عشقیم پناهیم آی عشقیم پناهیم متن آهنگ محمد رحیملو عاشقینم من عاشقینم عاشق عذابی سور هر آن دیوانه کیمین یولارا گوزلر تیکر هر آن ..