حامد همایون یادگاری

حامد همایون یادگاری


حامد همایون یادگاری

متن آهنگ ( متن ترانه ) یادگاری حامد همایونHamed Homayoun Yadegari هر جای این شهرو چشم میندازم از تو یه چیزی یادگاری هستحتی توی آروم ترین کافه چیزی برای بی قراری هستهر جای این شهرو بی تو میگردم با تو یه جوری خاطره دارمگاهی واسه دیوونه تر بودن رو نقطه ضعفم دست میذارم متن آهنگ ..