علی عبدالمالکی لباس سفید

علی عبدالمالکی لباس سفید


علی عبدالمالکی لباس سفید

متن آهنگ ( متن ترانه ) لباس سفید علی عبدالمالکی بگید یکی منتظره شکسته پاشنه ی درواگه خودش نگام کنه میشناسه این در به درو بگید بیاد منتظرم میخوام فقط نگاهش کنمبه خدا کاریش ندارم میخوام فقط دعاش کنم*** میخوام فقط دعاش کنمبذارید گلمو ببینم برمو رو به روش بشینمآرزوم بوده که گلمو تو لباس ..

حبس و زرتشت ژاپنی

حبس و زرتشت ژاپنی


حبس و زرتشت ژاپنی

متن آهنگ ( متن ترانه )  ژاپنی حبس و زرتشت اصن تو خوبی ما پشتیماینو بدون مسیری که میری گرگاشو ما کشتیممن میشینم کلمه میچینم***میدونی بی دینماما من بی زیم تو کارام بیلیمتو کارم بیلیممن واسه زندگی پوزخند دارم***حرفامم دیگه دوستن با منتو مغزم شبو روز غوغا دارمکه میرسم به هدفی که دوستش دارمتو فکرمه ..

محمد اصفهانی پناه باران

محمد اصفهانی پناه باران


محمد اصفهانی پناه باران

متن آهنگ پناه باران از محمد اصفهانیMohammad Esfahani Pahane Baranروزگارم ای عشق روشن از چراغیستاین صدای عاشق شمع کوچه باغیستتا نسوزاند تار و پود من پر نگیرد عشق از وجود من***بی تو مثل طوفان میشوم پریشانپر کن از شادی سینه ی غمگیندامن از عطر باغ فروردینآتشی به جانم بی تو بی قرارم***شب نمیتابد جز به ..