مصطفی شعبانی تو نباشی

مصطفی شعبانی تو نباشی


مصطفی شعبانی تو نباشی

متن آهنگ تو نباشی از مصطفی شعبانی Mostafa Shabani To Nabashi همیشه آرزوم بوده  که باشی تو کنار منی وقتایی ک بی جوونم برس بازم به داد منچقداین لحظه زیباست منم انگار توی خوابمنمیری از دلو جوونم  بدون که من دوست دارم دلم دست توعه و باز چشام چشم به تو میسوزهکه این تاریکی شب ..