سمیر فتحی پور

سمیر فتحی پور خواننده خوش صدای اهل شیراز شهرستان داراب می باشد

logo