نیما پیلتن

نیما پیلتن خواننده جوان خوش ذوق و خوش صدای کشور می باشد که در برنامه های رادیویو و تلویزیون اجراهای زیادی داشته است و با توجه به صدای زیبا و آهنگهای خیلی خوب طرفداران زیادی را بخود جلب نموده است

logo