جعفر وزیری ترانه سرا و شاعر

Jafar VaziriTaraneh Sara