دیجی بیک

صفحه اختصاصی دیجی بیک

دیجی بیک یکی از دیجی های خوب که در زمینه ریمیکس و پادکست فعالیت می کند و تاکنون توانسته ریمیکس های خوب و پدکست های طولانی و شادی رو منتشر کند و نظر خیلی های ر بخود جلب کنید

logo