دانلود آهنگ جدید سینا ثنا دردو بلا

دانلود آهنگ جدید سینا ثنا دردو بلا


دانلود آهنگ جدید سینا ثنا دردو بلا

متن آهنگ دردو بلا سینا ثنا شهر کوفه یا حسین وادی درد و بلاست پذیرایی کردن از مهموناش با نیزه هاست توی این شهر ستم مردی پیدا نمی شه تا غریب و نکشن عقده شون وا نمیشه کوچه کوچه میرم و دم از عشقت میزنم شده ذکر لب من به فدات جون و تنم (یا ..