سالار عقیلی طوفان عشق

سالار عقیلی طوفان عشق


سالار عقیلی طوفان عشق

متن آهنگ طوفان عشق از سالار عقیلی Salar Aghili Tofane Eshgh دل به دریا زده ام راهی طوفان شده ام در ره وصل تو من بی خبر از جان شده ام میبرد سر شبی شهر تو را ای بت عشق بس که از دوری تو گریه ی باران شده اممتن آهنگ طوفان عشق سالار عقیلی ..

سالار عقیلی همصدا

سالار عقیلی همصدا


سالار عقیلی همصدا

متن آهنگ همصدا از سالار عقیلی Salar Aghili Hamseda شاید این بودن ما کنار هم بتونه زندگی رو تازه کنهدل تنگمونو از ما بگیره با همه دنبا هم اندازه کنهشاید این گذشتن از کنار هم آخرین فرصت آشنایی ماستشاید اون که بی صدا رد شد و رفت آدم قصه ی تنهایی ماستاونور سکوت هر خاطره ..

سالار عقییلی دلبر جان

سالار عقییلی دلبر جان


سالار عقییلی دلبر جان

متن آهنگ دلبر جان سالار عقیلیSalar Aghili Delbar Jan از هر چه مرا یاد تو بندازد بیزارماز آینه هم نیز از اول سرما از آخر پاییز از هر چه مرا یاد تو بندازد بیزارماز نم نم باران از آدم عاشق از آدم گریان هر سو که نگه میکنم آنجا توییساحل تو و ماهی تو و ..

سالار عقیلی چراغ

سالار عقیلی چراغ


سالار عقیلی چراغ

Salar Aghili Cheraghمتن آهنگ چراغ سالار عقیلی دوباره شب که میرسد پر از ستاره میشومدوباره واژه های خیس پر از ترانه میشومپر از ترانه میشوند دوباره باد میبرد مرا محله ی ستارگانو لخته لخته آسمان به منزل فرشتگان از کوچه های یک نگاه دوباره میرسم به ماهماهی میان دشت شب ماهی میان دشت شباسیر پرده ..

دانلود آهنگ جدید سالار عقیلی بی قرار

دانلود آهنگ جدید سالار عقیلی بی قرار


دانلود آهنگ جدید سالار عقیلی بی قرار

متن آهنگ بی قرار سالار عقیلیمن بی قرارت هستم و بی قرار رفتنیاصلا نه در فکر خودت هستی نه در فکر منییک لحظه پیش من بمان تنها به ماندن فکر کنیک شب به رویای من و تنهایی من فکر کنوقتی که شب ها سایه ات همراه با من میشودمتن آهنگ بی قرار سالار عقیلیدنبال تو ..

دانلود آهنگ جدید سالار عقیلی نفس بریده

دانلود آهنگ جدید سالار عقیلی نفس بریده


دانلود آهنگ جدید سالار عقیلی نفس بریده

متن آهنگ نفس بریده سالار عقیلی ایران من عاشقانه از تو میخوانم چگونه از تو رو بگردانم ایرانم ایران به بغض مرده در گلو سوگند کشیده عشق تو مرا دربند ایرانم از عشقت ببین که ترس مردنم نیست که با تو هراس سر سپردنم نیست برای عاشقانه موندن بهانه کم نیست متن آهنگ نفس بریده ..

دانلود آهنگ جدید سالار عقیلی دعوت

دانلود آهنگ جدید سالار عقیلی دعوت


دانلود آهنگ جدید سالار عقیلی دعوت

متن آهنگ سالار عقیلی دعوت نشد یک لحظه از یادت جدا دل جدا دل زهی دل آفرین دل مرحبا دل امان … نشد یک لحظه از یادت جدا دل جدا دل زهی دل آفرین دل مرحبا دل امان … هزاران بار منعش کردم از عشق هزاران بار منعش کردم از عشق مگر برگشت از راه ..