فروزان پاریاب و حسین فتح الماس

فروزان پاریاب و حسین فتح الماس


فروزان پاریاب و حسین فتح الماس

  متن آهنگ الماس  فروزان پاریاب و حسین فتحForuzan Pariab Hossein Fath Almas میبینم عکساتوهرشب منعشقت درنمیادنه ازقلبممیدونی بعدتوچشمام شدبافکرتو هردم ترقلبم رفت رفتی توتنگه دلم براچشامشکی تورفتی تودنیاممبه رنگ مشکی شدمیدونی چشای تو الماس من بودعمق نگاه تودریای من بودتونیستی قلبم انبارغم توشبرگرد عزیزممتن آهنگ فروزان پاریاب و حسین فتح الماس میدونی بدونه توخونه ..

حسین فتح عشق

حسین فتح عشق


حسین فتح عشق

 آهنگ عشق حسین فتحHossein Fath Eshghنوت گیتارم…..بدونه تومیدونی میرماگه تو نباشی میمیرمبدونه تو منم حالم بدهشبا روزام ماتم کده بیا برگرد عزیزم …ایه قرآن من بودی درصف انتشارقلبمی نکنه بری قلبمو بشکنی نکنه بری قلبمو تو بخای بشکنیمتن آهنگ حسین فتح عشقمن تو دوریش ارع دق کردم تادیمش بدجوری توی دلم زوق کردمتا دیدمش بیمار ..