حامد همایون مراقبتم

حامد همایون مراقبتم


حامد همایون مراقبتم

متن آهنگ ( متن ترانه ) مراقبتم حامد همایونمث چشمام من بعد مراقبتم تا ته قصه عشقم عاشقتمتو بخوای میکنم با هرکس مراوده کم رو شونه یمن چشاتو ببنداز حالا دیگه قلبم پرپر میزنه واسه تومن دوست نداشتم هیچوقت هیچ کسو اندازه توتو میدونی که این دل گیره رو چشمای تواز حالا دیگه قلبم پرپر ..

حجت اشرف زاده ، حامد همایون ، رضا صادقی ، مهدی یغمایی ایران جان

حجت اشرف زاده ، حامد همایون ، رضا صادقی ، مهدی یغمایی ایران جان


حجت اشرف زاده ، حامد همایون ، رضا صادقی ، مهدی یغمایی ایران جان

متن آهنگ ایران جان از حجت اشرف زاده رضا صادقی مهدی یغمایی حامد همایون ایران وطنم جان و تنم خاک رهاییمهد هنری مامن مردان خداییتیری به تنت تا نخورد هست تن منجان و تن من هردو فدای وطن منروزی پدری رفت تا زنده بماندروزی پسری تا پاینده بماندبا یار بمانم منو با یار بمیرمدر عشق ..