حجت اشرف زاده ، حامد همایون ، رضا صادقی ، مهدی یغمایی ایران جان

حجت اشرف زاده ، حامد همایون ، رضا صادقی ، مهدی یغمایی ایران جان


حجت اشرف زاده ، حامد همایون ، رضا صادقی ، مهدی یغمایی ایران جان

متن آهنگ ایران جان از حجت اشرف زاده رضا صادقی مهدی یغمایی حامد همایون ایران وطنم جان و تنم خاک رهاییمهد هنری مامن مردان خداییتیری به تنت تا نخورد هست تن منجان و تن من هردو فدای وطن منروزی پدری رفت تا زنده بماندروزی پسری تا پاینده بماندبا یار بمانم منو با یار بمیرمدر عشق ..