دانلود آهنگ جدید ابی آقایی زاده بیتاب

دانلود آهنگ جدید ابی آقایی زاده بیتاب


دانلود آهنگ جدید ابی آقایی زاده بیتاب

متن آهنگ ابی آقایی زاده بیتاب دقیقا همین جا همین روبه رو کنار همین شهر پر حاشیه درست روبروی همین صندلی کنارم که باشی همین کافیه چشات طرحی از عکس ماه و کشید شب از پنجره تا اتاقم رسدی دلم پر شد از جای خالی تو بجز تو کسی گریه هامو ندید نبودی و انگار ..

دانلود آهنگ جدید ابی آقایی زاده ای وای دلم

دانلود آهنگ جدید ابی آقایی زاده ای وای دلم


دانلود آهنگ جدید ابی آقایی زاده ای وای دلم

ابی اقایی زاده معروف به ابی دستمال فروش که با درست کردن اهنگ هایی برای دستمالاش و زنده اجرا کردنش در دل مردم جا گرفت وبین مردم معروف و محبوب شد و بعد از فعالیت های پی در پی مورده توجه سیمای ملی قرار گرفت ودر شبکه هایی همچون شبکه سلامت برنامه خرمشهر و شبکه ..