دانلود آهنگ جدید چارتار گله کن

دانلود آهنگ جدید چارتار گله کن


دانلود آهنگ جدید چارتار گله کن

متن آهنگ گله کن چارتار گله کن یار شکیبا زن زیبا گله کنگله کن ای گل تا لاله فریبا گله کنگله کن شِکوه ی جا مانده از آن سینه برانگله کن آن دل رنجیده تویی گله کن*** روز و شبی میگذرد در دل تو در دل منخاطره ای مانده و بساز نگهت از تب من ..

دانلود آهنگ جدید چارتار صدایم بزن

دانلود آهنگ جدید چارتار صدایم بزن


دانلود آهنگ جدید چارتار صدایم بزن

متن آهنگ صدایم بزن چارتار هم عاقبته مردم کاشانه به دوشم من گامو گذر را به رسیدن نفروشممن صورته ماتی که به آیینه نیاید شعری که نه دیوانه نه فرزانه درآید صدایم بزن که شاید زمستانه من سرآید مرا زنده کن به تابیدنی که تنها ز رویت برآیدصدایم بزن که بی تو فرو خفته در ..

دانلود آهنگ جدید  چارتار آوازه خوان

دانلود آهنگ جدید چارتار آوازه خوان


دانلود آهنگ جدید چارتار آوازه خوان

متن آهنگ آوازه خوان چارتاررهایی تا پَر کشیدن ، جز پیوندت ندارممن رویایی رها تر ، از لبخندت ندارمتا کِی قفس و غم و دلسردیمنو عادت شبگردی ، تو بگوآوازه خوانی را ، این سعیِ فانی رادر کوچه ات هر شب برپا کردمشاید فقط شاید ، قلبت به رحم آیداما چه بی مرحم برمیگردمبه سمتِ ..

دانلود آهنگ جدید چارتار آدینه

دانلود آهنگ جدید چارتار آدینه


دانلود آهنگ جدید چارتار آدینه

دانلود با کیفیت 128 دانلود با کیفیت 320 متن آهنگ آدینه چارتار سینه ام آیینه ی من پس کجا جویم تو رامن که سرتاسر خموشم مست بی اندازه نوشمپس کجا جویم توراپس کجا جویم توراچارتار آدینه من که شیدا شدنم محو پیدا شدنمعابری گم شده در کوی رها شدنممن که سرتاسر خموشم مست بی اندازه ..

دانلود آهنگ جدید چارتار بنویس

دانلود آهنگ جدید چارتار بنویس


دانلود آهنگ جدید چارتار بنویس

دانلود با کیفیت 128 دانلود با کیفیت 320 متن آهنگ بنویس چارتارشب برزن شب ما شب بی روزن شب ماشب تاریک و حریص بنویس از ما بنویسبنویس از رنج فتاده … بنویس از چشمی و شبنم خاطره ایبنویس از ما به سکوت و صدا تو که گفتن میدانی***دشنه بر کمین و واژه نقطه چین و ..

دانلود آهنگ جدید چارتار برف

دانلود آهنگ جدید چارتار برف


دانلود آهنگ جدید چارتار برف

دانلود با کیفیت 128 دانلود با کیفیت 320 متن آهنگ برف چارتار بر رخسار هر خورشیدی بی لبخندت ابری آمدبی تو در من سروی خم شد در چشمانمحصری آمد ای رویای بی تکرارم شعرِ تلخی در سر دارم*** یادت رد شد برگی افتاد از افراییایوان پر شد از تنهاییبادی خیزید و آرامید برفی آشفته می ..