دانلود آهنگ جدید بچه موسی داداش کایکو

دانلود آهنگ جدید بچه موسی داداش کایکو


دانلود آهنگ جدید بچه موسی داداش کایکو

متن آهنگ داداش کایکو بچه موسی کم کم شروع کنم مخاتون درد نگیره نمیدونی بدون مخ طبم کلیده تشنه شده میزنه فان تاتره سوس تره پروتین لوگن دوس داری چیزی باشه داشا پاسا لایکا گاز بزن ناشتا سوس ماست رپم کری کرده میکندت درجا خام متن آهنگ داداش کایکو بچه موسی متن آهنگ داداش کایکو ..