ریمیکس امیر فرجام برگردی

ریمیکس امیر فرجام برگردی


ریمیکس امیر فرجام برگردی

ریمیکس آهنگ برگردی از امیر فرجامAmir Farjam Gharar Nabood هرچی که دارمو دار و ندارمومیدم اگه تو باز برگردیهی قلبم داره میگه کاشمیشد یه بار دیگهبرگردم همون روزا تو برگردیمونده چشام خیره به درباز بی خبر برگردیمنتظرم حرفی بزنبا دل من تو بد کردیریمیکس امیر فرجام برگردییه شب نشد بعد از تو آروم بگیرمدلم میخواد ..

امیر فرجام قرار نبود

امیر فرجام قرار نبود


امیر فرجام قرار نبود

متن آهنگ قرار نبود از امیر فرجامAmir Farjam Gharar Nabood قرار نبود اینجوری وابستت شم الان وابستم قرار نبود اصلا ببازم بر تو اینو شرط بستم الان ببین چه کاری دادی دستم قرار نبودش هستم به هفت آسمونا بگو عاشقت هستم تو بگی ت ته دنیارو رفتم اول اسم تو حک شده رو قلبم عشق ..

امیر فرجام پایه ثابت

امیر فرجام پایه ثابت


امیر فرجام پایه ثابت

متن آهنگ پایه ثابتی از امیر فرجامAmir Farjam Paye Sabetدل همیشه زندگیشه خنده های عاشقونهعاشقت شد رو هوا اون دو چشم دیوونهدل همینه که بشینه به دل هوای رویابیستی  از بیست دومی نیست مثه تو توی دنیاتو اول و آخر همه حرفامینفس نفس باهامی پای ثابت خنده هامیتو ستاره شانس آرزومی همیشه روبرومیروشنه این دلم ..

دانلود آهنگ جدید امیر فرجام برگردی

دانلود آهنگ جدید امیر فرجام برگردی


دانلود آهنگ جدید امیر فرجام برگردی

متن آهنگ برگردی امیر فرجامهر چی که دارمو دارو و ندارمومیدم اگه تو باز برگردیای قلبم داره میگه کاش میشد یه بار دیگهبرگردم همون روزها تو برگردیمونده چشمام خیره به در باز بی خبر برگردیمنتظرم حرفی بزن با دل من تو بد کردیمونده چشام خیره به در باز بی خبر برگردیمنتظرم حرفی بزن با دل ..

دانلود آهنگ جدید امیر فرجام وصله جونمی

دانلود آهنگ جدید امیر فرجام وصله جونمی


دانلود آهنگ جدید امیر فرجام وصله جونمی

متن آهنگ وصله جونمی امیر فرجام گیرته این دلم دیگه باید چی بگم دوریکمه باز هر چی که میگم از خوبیتبیصدا رفتی توو دلم بدجوریبند اومده زبونم انقدر خوبیاسمت که میاد توو سینه نفسم حبس میشهتو باش بذار اصلا همه برن از پیشمتو باش تا که من نرم دل بکنم از این شهربیا من خودم ..