دانلود  آهنگ جدید دنگ شو دیدار

دانلود آهنگ جدید دنگ شو دیدار


دانلود آهنگ جدید دنگ شو دیدار

دانلود با کیفیت 320 دانلود با کیفیت 128 متن آهنگ دیدار از دنگ شو دیدار یار غائب دانی چه ذوق داردابری که در بیابان بر تشنه ای بباردای پیک آشنایی دانستم از کجاییپیغام وصل جانان پیوند روح دارددیگر غمی ندارد با دلبری برآرددانستم از کجایی ای بوی آشناییدیدار یار غائب دانی چه ذوق داردابری که ..

دانلود آهنگ جدید دنگ شو تلاطم

دانلود آهنگ جدید دنگ شو تلاطم


دانلود آهنگ جدید دنگ شو تلاطم

دانلود با کیفیت 320 دانلود با کیفیت 128 متن آهنگ تلاطم از دنگ شو در این تلاطم بودن به پای لحظه دویدن کجاست جای رسیدن کجاست جای رسیدنکجاست خانه لیلی کجاست راحت مجنونبس است قصه شنیدن کجاست جای رسیدندر این سیاهی شبها شکست واژه به لب ها خدای شعر دمیدن کجاست جای رسیدناز این خمار ..

دانلود آهنگ جدید دنگ شو یه شب پشت در

دانلود آهنگ جدید دنگ شو یه شب پشت در


دانلود آهنگ جدید دنگ شو یه شب پشت در

دانلود با کیفیت 320 دانلود با کیفیت 128 متن آهنگ یه شب پشت در از دنگ شو یه شب پشت در مونده بود اومدم شبش بی سحر مونده بود اومدمپس راه من سایه ها اومدن پر از وهم و شکلو ادا اومدنخبر دادن از رفتن رنگ شب از آواز و از خنده ی روی لبیه ..

دانلود آهنگ جدید دنگ شو چیزی

دانلود آهنگ جدید دنگ شو چیزی


دانلود آهنگ جدید دنگ شو چیزی

دانلود با کیفیت 320 دانلود با کیفیت 128 متن آهنگ چیزی از دنگ شو مرا خود با تو چیزی در میان هستوگرنه روی زیبا در جهان هستوجودی دارم از مهرت گدازانوجودم رفت مهرت همچنان هستمرا خود با تو چیزی در میان هستتو حال خوب خانه بودی در آن خانه هنوزم آسمان هستاز آن نقشی که ..

دانلود اهنگ جدید دنگ شو خوشتر از

دانلود اهنگ جدید دنگ شو خوشتر از


دانلود اهنگ جدید دنگ شو خوشتر از

دانلود با کیفیت 320 دانلود با کیفیت 128 متن آهنگ خوشتر از  از دنگ شوخوش تر از فکر می و جام چه خواهد بودن,تا ببینم که سرانجام چه خواهد بودنخوش تر از فکر می و جام چه خواهد بودن,تا ببینم که سرانجام چه خواهد بودنباده خور غم مخورو پند مقلد منیوش, باده خور غم مخورو ..

دانلود آهنگ جدید دنگ شو حباب

دانلود آهنگ جدید دنگ شو حباب


دانلود آهنگ جدید دنگ شو حباب

دانلود با کیفیت 320 دانلود با کیفیت 128 متن آهنگ حباب از دنگ شومدم از خانه ی اوبوی تنم به شراب میزندآمدم از خانه ی اوبوی تنم به شراب میزندکه شراب می شود به سبوی شماهمه های می شود پی هوی شماساحل نو قایق نوباد وزید در موی شماشعبده باده توییداغم از آتش یا روی ..

دانلود آهنگ جدید دنگ شو آواز شب

دانلود آهنگ جدید دنگ شو آواز شب


دانلود آهنگ جدید دنگ شو آواز شب

دانلود با کیفیت 320 دانلود با کیفیت 128 متن آهنگ آواز شب از دنگ شوتا کی نفست بخود پرستی گذردیا در پی نیستیو هستی گذردنی نوش که عمری که عجل در پی اوستآن به که بخواب یا به مستی گذردپیش آر پیاله را که شب میگذردپیش آر پیاله را که شب میگذردتا شب میگذرداین قافله ..