دانلود آهنگ شایع به نام رفیق فابریک


دانلود آهنگ شایع به نام رفیق فابریک

جات قاطیه قولای مردونه خالی
تو خاک و جدول و کوچه پس کوچه خالی
برا من بس اینکه شب خوب بخوابی و جامو پرکنن چنتا اادم حسابی
برات دیگه منم ومنم و من
دراز به دراز تو چمنا پهن
تو و خوبای دورت
تو و چنتا مثل خودت خوش باشین بغلِ هم


دانلود آهنگ حصین به نام چپه


دانلود آهنگ حصین به نام چپه

دانلود با کیفیت 320 دانلود با کیفیت 128 شهر شده پُرِ از لاشی باهاشون منم معاملم پاشید ابداً نخواه شبیه من باشی تو مُس راهتو برو انقد نگو فردا چی شهر دیگه پُرِ از لاشی باهاشون منم معاملم پاشید ابداً نخواه شبیه من باشی تو مُس راهتو برو نکن منو نقاشی ♫♫♫♫ میگی چپه میکنی ..


دانلود آهنگ یاس به نام من ادامه میدم


دانلود آهنگ یاس به نام من ادامه میدم

دانلود با کیفیت 320 دانلود با کیفیت 128 [ورس ۱: یاس] یوهه، یا، یا این روزگار قلب من و چاک داد خوردم زمین و رو‌به‌روم واستاد گفت که دستامو بگیر و تا دستمو بردم سمتش خندید و فاک داد یوهه، همه به ظاهر گرم ولی‌ نظاره‌‌گر نگاه شادشون به دردم اضافه کرد اونا که داشتن ..


دانلود آهنگ پیشرو و اوج به نام بازی رپ


دانلود آهنگ پیشرو و اوج به نام بازی رپ

دانلود با کیفیت 320 دانلود با کیفیت 128 میدونی که این بازی ماله مائه داشهرکی موندش تو این بازی خیلی خایه داشتپس اگه نداری وجود بهتره بکنی تو ده سالی سکوتتا نکردی به جایی فرود سقوط باز میدونی که این بازی ماله مائه داشهرکی موندش تو این بازی خیلی خایه داشتپس اگه نداری وجود بهتره ..