امیر رادان دیگه نه

امیر رادان دیگه نه


امیر رادان دیگه نه

متن آهنگ دیگه نه از امیر رادانAmir Radan Dige Naدیگه نه من آدم قبلی میشم نه توبا اینکه خوب میدونی اون مثه من نشددیگه نه جوابتو میدم نه خوب دیدم آینده تونه دیگه نه پیدا نمیشه براش شبیه منتو عوض کردی حتی سلیقتمکه بری پشت سرت همه بگن آخه اون فکر میکنه تنها مننمیدونه مثه ..

امیر رادان بگو هستم

امیر رادان بگو هستم


امیر رادان بگو هستم

متن آهنگ بگو هستم امیر رادانAmir Radan Bego Hastamمیده انگیزه بمن بودن توحتی نقاشی کشیدن اون صورتتوامنیت یعنی بذاری سرتو روی شونم تا بریزه حس من توو رگ تودلم دست تو باشه چشام روی به تو وا شهتو برام قایق و من غرق تو باشهبهت قلبمو دادم تو داری جنبشو واقعااین سکوتو بشکن بیا بگو هستم ..