دانلود آلبوم جدید چارتار دریا کجاست

میفا موزیک مرجع جدیدترین آلبوم ها

logo

پست های مرتبط

دانلود آهنگ جدید چارتار بنویس

دانلود آهنگ جدید چارتار بنویس


دانلود آهنگ جدید چارتار بنویس

دانلود با کیفیت 128 دانلود با کیفیت 320 متن آهنگ بنویس چارتارشب برزن شب ما شب بی روزن شب ماشب تاریک و حریص بنویس از ما بنویسبنویس از رنج فتاده … بنویس از چشمی و شبنم خاطره ایبنویس از ما به سکوت و صدا تو که گفتن میدانی***دشنه بر کمین و واژه نقطه چین و دردیدر دلم بروید شادی ام...

دانلود آهنگ جدید  چارتار آوازه خوان

دانلود آهنگ جدید چارتار آوازه خوان


دانلود آهنگ جدید چارتار آوازه خوان

دانلود با کیفیت 320 دانلود با کیفیت 128 متن آهنگ آوازه خوان چارتاررهایی تا پَر کشیدن ، جز پیوندت ندارممن رویایی رها تر ، از لبخندت ندارمتا کِی قفس و غم و دلسردیمنو عادت شبگردی ، تو بگوآوازه خوانی را ، این سعیِ فانی رادر کوچه ات هر شب برپا کردمشاید فقط شاید...

دانلود آهنگ جدید چارتار گله کن

دانلود آهنگ جدید چارتار گله کن


دانلود آهنگ جدید چارتار گله کن

دانلود با کیفیت 320 دانلود با کیفیت 128 متن آهنگ گله کن چارتار گله کن یار شکیبا زن زیبا گله کنگله کن ای گل تا لاله فریبا گله کنگله کن شِکوه ی جا مانده از آن سینه برانگله کن آن دل رنجیده تویی گله کن*** روز و شبی میگذرد در دل تو در دل منخاطره ای مانده و بساز...

دانلود آهنگ جدید چارتار صدایم بزن

دانلود آهنگ جدید چارتار صدایم بزن


دانلود آهنگ جدید چارتار صدایم بزن

دانلود با کیفیت 320 دانلود با کیفیت 128 متن آهنگ صدایم بزن چارتار هم عاقبته مردم کاشانه به دوشم من گامو گذر را به رسیدن نفروشممن صورته ماتی که به آیینه نیاید شعری که نه دیوانه نه فرزانه درآید صدایم بزن که شاید زمستانه من سرآید مرا زنده کن به تابیدنی که...

دانلود آهنگ جدید چارتار آدینه

دانلود آهنگ جدید چارتار آدینه


دانلود آهنگ جدید چارتار آدینه

دانلود با کیفیت 128 دانلود با کیفیت 320 متن آهنگ آدینه چارتار سینه ام آیینه ی من پس کجا جویم تو رامن که سرتاسر خموشم مست بی اندازه نوشمپس کجا جویم توراپس کجا جویم توراچارتار آدینه من که شیدا شدنم محو پیدا شدنمعابری گم شده در کوی رها شدنممن که سرتاسر خموشم مست بی اندازه نوشمپس کجا...

دانلود آهنگ جدید چارتار برف

دانلود آهنگ جدید چارتار برف


دانلود آهنگ جدید چارتار برف

دانلود با کیفیت 128 دانلود با کیفیت 320 متن آهنگ برف چارتار بر رخسار هر خورشیدی بی لبخندت ابری آمدبی تو در من سروی خم شد در چشمانمحصری آمد ای رویای بی تکرارم شعرِ تلخی در سر دارم*** یادت رد شد برگی افتاد از افراییایوان پر شد از تنهاییبادی خیزید و آرامید برفی آشفته می باریددستان هوا...

پیام بگذارید