آموزش خوانندگی از طریق اینترنت شاهین شمس | MifaMusic

آموزش خوانندگی از طریق اینترنت شاهین شمس
Date : 1396/09/28 View : 143,776 Hits

آموزش خوانندگی:از طریق اینترنت
تفاوت صدا سازی با سُلفژ ، تکنیک و تحریر سازی در آواز
صدا سازی عبارت است از خلق مجموعه ای از توانمندیهای قابل توجّه و تامّل و اعتناء در ابعاد حجم ، وسعت ، شدّت و قدرت ، جنس و رنگ ، بم ، زیر و اوج صدا در حنجره ای که از نظر عموم فاقد استعداد ظاهری است و هیچ کدام از پارامترهای مورد نیاز برای یک حنجرۀ مستعد موسیقیایی را ندارد و عموما در عالم موسیقی آوازی یک حنجرۀ کاملا بی استعداد شناخته میشود و هیچ گونه پیشرفت قابل توجّه و حرکتی که بتواند در آینده تاثیر گذاری خاصّی بر مخاطب داشته باشد ، بر آن متصوّر نیست .
ما معتقدیم که اگر چنین حنجره ای بگونه ای تغییر و تحوّل یابد ، که صدایی قدرتمند ، زیبا ، پروسعت ، پر حجم ، قابل توجّه و تامّل از خود منعکس یابد ، یقیناً مصداق عینی و حقیقی صدا سازی فعالیت یافته است .
بنا بر این می توان گفت که وقتی واژۀ صدا سازی را بکار میبریم ، معنای ساختن را تداعی مینماید ، یعنی کیفیّتی خاص و موسیقیایی ، که در محدودۀ صوتی فرد موجود نبوده و هم اکنون ، در اثر یک فرایند ارادی ، ممارست و دانش به تغییر و تحوّلی خاص منتجّ گردیده ، موجودیّت پیدا کرده و یا خلق شده است .
امّا زمانیکه یک کیفیّتی خاص از صدای موسیقایی در یک حنجره موجود باشد که به بیانی دیگر حنجرۀ مورد نظر استعدادی مورد اعتناء داشته باشد و سپس با استفاده از تکنیکهایی همچون سُلفژ ، تحریر و تکنیک سازی ، مفهوم عینی ارتقاء سطوح توانمندی در عملکردهای حنجره ای تجربه شود ، در چنین مواردی از واژۀ توانمند سازی میتوان استفاده کرد ، که قریب به اتّفاق هنر جویان ( در تمامی سبکهای آوازی ایران و جهان ) در حقیقت از تکنیکهای توانمند سازی استفاده مینمایند ، امّا به اشتباه از واژۀ صدا سازی استفاده میکنند .
بنا بر این میتوان گفت که صدا سازی ، مقولۀ متفاوتی است که ابتدا به توانایی خلق یک پدیدۀ قابل توجّه صدایی در یک حنجرۀ فاقد استعداد آوازی می اندیشد و سپس توانمند سازی ماهیّت جدید بوجود آمده را در دستور کار دارد .
انواع تکنیکهای توانمندی سازی صدا ، توانایی خلق یک صدای قابل توجّه و قدرتمند در یک حنجرۀ فاقد استعداد آوازی را ندارند و به همین دلیل و بطور معمول تنها مستعدّینی که از محدودۀ صداییِ ژنتیکالِ قابل اعتناء برخوردار هستند ، مجوّز ورود به کلاسهای آوازی را بدست می آورند .
چند نکتۀ مهم در این بین وجود دارد که باید به آن پرداخته شود .
1_ صدا در اثر خواندن مدام و یا تکنیکهایی مانند سُلفژ کلامی که روی نُتها و اصوات ، کلام گذاشته میشود و یا تحریر سازی و تمرین سایر تکنیکهای آوازی موجود ، تا اندازه ای ارتقاء سطوح توانمندی را در خود تجربه مینماید ، امّا نه در اندازه ای که چشمگیر باشد و یا در میان صداهای زیبای موجود ، جایگاهی ویژه برای خود پیدا نماید .
2_ با هر صدایی که دارید میتوانید بخوانید ! این مفهوم ، شعاری است که حتی در بسیاری از دانشکده های هنر و آواز جهانی نیز شنیده میشود و البته صحیح هم هست امّا مطلب مهمتر این است که ، آری هر فردی با هر صدایی که دارد میتواند بخواند ، امّا در صورت ضعف بنیادین در انعکاس اصوات و اصرار بر خواندن صرفاً با این اندیشه که با هر صدایی میتوان خواند ! الزاما آن صدا ماندگار نخواهد بود و یا الزاماً از قدرت جذب و نفوذ بالا برخوردار نخواهد شد .

ادامه دارد …

گروه آموزشی صدا سازی شاهین شمس 09354090757

Related Music

shahin shams
iran(teaser)
shahin shams
Engar Na Engar
shahin shams
Coming Soon Norouz(Teaser)
shahin shams
& Shahab Coming Soon Maghroor
shahin shams
Delam Gerefte(Video)
shahin shams
Bonbast(Teaser)

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
به من خبر بده
Today
Week
Month