آموزش خوانندگی از طریق اینترنت شاهین شمس | MifaMusic

آموزش خوانندگی از طریق اینترنت شاهین شمس
Date : 1396/09/28 View : 143,779 Hits

آموزش خوانندگی:از طریق اینترنت
تفاوت صدا سازی با سُلفژ ، تکنیک و تحریر سازی در آواز
صدا سازی عبارت است از خلق مجموعه ای از توانمندیهای قابل توجّه و تامّل و اعتناء در ابعاد حجم ، وسعت ، شدّت و قدرت ، جنس و رنگ ، بم ، زیر و اوج صدا در حنجره ای که از نظر عموم فاقد استعداد ظاهری است و هیچ کدام از پارامترهای مورد نیاز برای یک حنجرۀ مستعد موسیقیایی را ندارد و عموما در عالم موسیقی آوازی یک حنجرۀ کاملا بی استعداد شناخته میشود و هیچ گونه پیشرفت قابل توجّه و حرکتی که بتواند در آینده تاثیر گذاری خاصّی بر مخاطب داشته باشد ، بر آن متصوّر نیست .
ما معتقدیم که اگر چنین حنجره ای بگونه ای تغییر و تحوّل یابد ، که صدایی قدرتمند ، زیبا ، پروسعت ، پر حجم ، قابل توجّه و تامّل از خود منعکس یابد ، یقیناً مصداق عینی و حقیقی صدا سازی فعالیت یافته است .
بنا بر این می توان گفت که وقتی واژۀ صدا سازی را بکار میبریم ، معنای ساختن را تداعی مینماید ، یعنی کیفیّتی خاص و موسیقیایی ، که در محدودۀ صوتی فرد موجود نبوده و هم اکنون ، در اثر یک فرایند ارادی ، ممارست و دانش به تغییر و تحوّلی خاص منتجّ گردیده ، موجودیّت پیدا کرده و یا خلق شده است .
امّا زمانیکه یک کیفیّتی خاص از صدای موسیقایی در یک حنجره موجود باشد که به بیانی دیگر حنجرۀ مورد نظر استعدادی مورد اعتناء داشته باشد و سپس با استفاده از تکنیکهایی همچون سُلفژ ، تحریر و تکنیک سازی ، مفهوم عینی ارتقاء سطوح توانمندی در عملکردهای حنجره ای تجربه شود ، در چنین مواردی از واژۀ توانمند سازی میتوان استفاده کرد ، که قریب به اتّفاق هنر جویان ( در تمامی سبکهای آوازی ایران و جهان ) در حقیقت از تکنیکهای توانمند سازی استفاده مینمایند ، امّا به اشتباه از واژۀ صدا سازی استفاده میکنند .
بنا بر این میتوان گفت که صدا سازی ، مقولۀ متفاوتی است که ابتدا به توانایی خلق یک پدیدۀ قابل توجّه صدایی در یک حنجرۀ فاقد استعداد آوازی می اندیشد و سپس توانمند سازی ماهیّت جدید بوجود آمده را در دستور کار دارد .
انواع تکنیکهای توانمندی سازی صدا ، توانایی خلق یک صدای قابل توجّه و قدرتمند در یک حنجرۀ فاقد استعداد آوازی را ندارند و به همین دلیل و بطور معمول تنها مستعدّینی که از محدودۀ صداییِ ژنتیکالِ قابل اعتناء برخوردار هستند ، مجوّز ورود به کلاسهای آوازی را بدست می آورند .
چند نکتۀ مهم در این بین وجود دارد که باید به آن پرداخته شود .
1_ صدا در اثر خواندن مدام و یا تکنیکهایی مانند سُلفژ کلامی که روی نُتها و اصوات ، کلام گذاشته میشود و یا تحریر سازی و تمرین سایر تکنیکهای آوازی موجود ، تا اندازه ای ارتقاء سطوح توانمندی را در خود تجربه مینماید ، امّا نه در اندازه ای که چشمگیر باشد و یا در میان صداهای زیبای موجود ، جایگاهی ویژه برای خود پیدا نماید .
2_ با هر صدایی که دارید میتوانید بخوانید ! این مفهوم ، شعاری است که حتی در بسیاری از دانشکده های هنر و آواز جهانی نیز شنیده میشود و البته صحیح هم هست امّا مطلب مهمتر این است که ، آری هر فردی با هر صدایی که دارد میتواند بخواند ، امّا در صورت ضعف بنیادین در انعکاس اصوات و اصرار بر خواندن صرفاً با این اندیشه که با هر صدایی میتوان خواند ! الزاما آن صدا ماندگار نخواهد بود و یا الزاماً از قدرت جذب و نفوذ بالا برخوردار نخواهد شد .

ادامه دارد …

گروه آموزشی صدا سازی شاهین شمس 09354090757

Related Music

Shahin Shams
Rooze Marg
Shahin Shams
Giah Trapi Poost
Shahin Shams
Bonbast
Shahin Shams
Bonbast(Video)
shahin shams
Album Bandari(Remix)
Shahin Shams
Haft Sin(Remix)

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
به من خبر بده
Today
Week
Month